Benizakura requested by Zeki

[Silver Fang Fanhouse]

(Source: gingagifs)